دریافت کاتالوگ | پرسش و پاسخ
English
ریخته گری

کیفیت

مراحل تضمین کیفیت محصولات صنعت گستر با انجام کنترل های مواد اولیه ، پروسه تولید و محصول نهایی صورت می پذیرد که این امر با استفاده از روش های کنترلی به روز شده مرحله ای ، متناوب و کنترل آماری فرایند میسر می گردد .صلاحیت ابزار و تجهیزات کنترلی و تولیدی به صورت مستمر از طرف واحد تضمین کیفیت مورد بررسی قرار گرفته و صحه گذاری میشوند .تفکر حاکم بر شرکت ارتقا کیفیت را فرایندی مستمر و همیشگی می داند که شاهد این مدعا استقرار سیستم مدیریت کیفیت و دریافت گواهینامه های معتبر جهانی است .


ریخته گری دقیق ریخته گری آلومینیوم ریخته گری استیل
...................................................................................................................................................................

آزمایشگاه
پس از تولید محصول و انجام عملیات حرارتی مورد نیاز متناسب با آن ، آنالیزهای مورد نیاز بنا بر مشخصات ارائه شده از طرف مشتری انجام می شود و در صورت نیاز به آزمایشهایی که خارج از امکانات سازمان است ، اقدام به برون سپاری قطعه به آزمایشگاه مرجع و مورد تائید مشتری می شود . فرایندهای تولیدی از طریق انجام آدیت فرایند طی دوره های زمانی مشخص تحت کنترل بوده و محصول نهایی نیز با انجام آدیت محصول قبل از هر بار ارسال به مشتری کنترل می شود آنالیزها و عملیات زیر در شرکت انجام می گیرد.

ریخته گری مس

• آنالیز اسپکترومتری و تعیین مواد
• متالوگرافی و بررسی ساختار میکروسکوپی
• تست های سختی به روش راکول ، برینل و ویکرز
• اندازه گیری های ابعادی توسط vmm
• عملیات حرارتی آنیل ، نرمال ، تمپر و سمانته

افراد آنلاین: 8 نفر | بازدید کل: 105230 نفر | ریخته گری دقیق صنعت گستر © 2018 | طراحی و توسعه: تاق شیب سامانه پرداز