تلرانسها در ریخته گری دقیق بستگی به انتخاب نوع موم ، ترکیب پوسته سرامیکی و مواد آلیاژی آن دارد . تکرار پذیری تولید با توجه به شکل ، وزن و ابعاد قطعه در جداول تلرانس های مربوطه آورده شده است.

تلرانسهای ابعادی:
تلرانس ها در ریخته گری دقیق می توانند تحت تاثیرعواملی از قبیل دمای موم و قالب ، فشار تزریق ، ترکیب پوسته سرامیکی ، نوع آلیاژ ، ابعاد محصول و شرایط عملیات حرارتی قرار بگیرند . میزان تلورانس مورد نیاز در هر مرحله از فرایند ، اساسا وابسته به اندازه و شکل قطعه می باشد و در هر شرکتی ممکن است نتیجه متفاوتی حاصل شود.

 1. تلورانسهای خطی:
  این تلرانسهای در ریخته گری دقیق با توجه به آلیاژ و شکل قطعه قابل دستیابی می باشد .

  1-1) در حین تولید گستره تلرانس ها تحت تاثیر ویژگی های متنوع آلیاژ ها قرار می گیرد ، به همین جهت در جداول زیر سری های مختلف تلرانس برای چندین گروه متفاوت از مواد آورده شده است .

  مواد گروه D: سطح دقت
  آلیاژ های پایه آهن ، نیکل ، کبالت و مس: D1 تا D3

  مواد گروه A:
  آلیاژ های پایه آلومینیوم و منیزیم: A1 تا A3

  دقت سطح 1 برای تمامی ابعاد بدون تلرانس کاربرد دارد و سطح 2 برای تمامی ابعادی که تلرانس گذاری شده اند به کار می رود ولی سطح 3 فقط برای ابعاد خاص مورد استفاده قرار می گیرد و باید بین تولید کننده و مشتری مورد توافق قرار بگیرد زیرا ممکن است که به فرآیند ها و هزینه های اضافی نیاز داشته باشد .


  Nominal dimension range D1 D2 D3
  Up to 6 0.3 0.24 0.2
  Over 6 up to 10 0.36 0.28 0.22
  Over 10 up to 8 0.44 0.34 0.28
  Over 18 up to 30 0.52 0.4 0.34
  Over 30 up to 50 0.8 0.62 0.5
  Over 50 up to 80 0.9 0.74 0.6
  Over 80 up to 120 1.1 0.88 0.7
  Over 120 up to 180 1.6 1.3 1.0
  Over 180 up to 250 2.4 1.9 1.5
  Over 250 up to 315 2.6 2.2 1.6
  Over 315 up to 400 3.6 2.8
  Over 400 up to 500 4 3.2
  Over 500 up to 630 5.4 4.4
  Over 630 up to 800 6.2 5
  Over 800 up to 1000 7.2
  Over 1000 up to 1250
  جدول 1- آلیاژهای پایه آهن ، نیکل ، کبالت و مس

  Nominal dimension range A1 A2 A3
  Up to 6 0.3 0.24 0.2
  Over 6 up to 10 0.36 0.28 0.22
  Over 10 up to 8 0.44 0.34 0.28
  Over 18 up to 30 0.52 0.4 0.34
  Over 30 up to 50 0.8 0.62 0.5
  Over 50 up to 80 0.9 0.74 0.6
  Over 80 up to 120 1.1 0.88 0.7
  Over 120 up to 180 1.6 1.3 1.0
  Over 180 up to 250 1.9 1.5 1.2
  Over 250 up to 315 2.6 2.2 1.6
  Over 315 up to 400 2.8 2.4 1.7
  Over 400 up to 500 3.2 2.6 1.9
  Over 500 up to 630 4.4 3.4
  Over 630 up to 800 5 4
  Over 800 up to 1000 5.6 4.6
  Over 1000 up to 1250 6.6
  جدول 2- آلیاژهای پایه آلومینیوم و منیزیم

 2. تلورانسهای زاویه ای برای مواد گروه A و D:


  Nominal dimension range1)
  Accuracy
  1 2 3
  Allowed deviation of direction
  Angular minute Mm per 100 mm Angular minute Mm per 100 mm Angular minute Mm per 100 mm
  Up to 30 mm 302) 0.87 302) 0.87 202) 0.58
  Over 30 up to 100mm 302) 0.87 202) 0.58 152) 0.44
  Over 100 up to 200mm 302) 0.87 152) 0.44 102) 0.29
  Over 200 mm 302) 0.58 152) 0.44 102) 0.29
  جدول 3- تلورانسهای زاویه ای برای تمامی آلیاژها

  1)در استفاده از جدول باید طول کوچکتر مد نظر قرار بگیرد
  2)میزان انحراف زاویه ای می تواند به سمت بالا یا پایین باشد.
  3)برای ریخته گری آلیاژ های تیتانیوم باید از سطح 1 دقت استفاده کرد.


 3. شعاع خطوط منحنی n برای مواد گروه A و D :

  Nominal dimension range Accuracy
  1 2 3
  Radius OF CURVATURE(mm)
  Up to 5 mm ±0.30 ±0.20 ±0.15
  Over 5 up to 10 mm ±0.45 ±0.35 ±0.25
  Over 10 up to 120 mm ±0.70 ±0.50 ±0.40
  Over 120 mm linear (table 1)
  جدول 4:تلورانسهای شعاع خطوط منحنی برای تمامی آلیاژها

 4. صافی سطح
  برای صافی سطوح ریخته گری دقیق باید از جدول زیر استفاده نمود:

   

  Surface standards Material group D Material group A
  CLA (μinch) Ra (μm) CLA (μinch) Ra (μm)
  N7 63 1.6
  N8 125 3.2 125 3.2
  N9 250 6.3 250 6.3
  جدول 5- صافی سطح برای تمامی آلیاژها

  ردیف های N7 و N8 وعملیات های خاصی که بر روی سطوح انجام می گیرندباید به صورت جداگانه مورد توافق طرفین قرار بگیرند . ردیف N9مربوط به قطعاتی می شود که به صورت نرمال شات بلاست شده اند.

 5. حفره های باز و بسته و شیارها
  در ریخته گری دقیق جهت ایجاد شیارها و شکاف ها بدون استفاده از ماهیچه های سرامیکی باید اعداد ذکر شده در جداول 6 و 7 را مد نظر قرار داد:
  Φor D d(mm) Max length or depth
  Through(l) Blind(t)
  2 to 4 1xd≅ 0.6xd
  Over 4 up to 6 2xd 1.0xd
  Over 6 up to 10 3xd 1.6xd
  Over 10 4xd 2.0xd
  جدول 6 – ابعاد مربوط به سوراخ های باز و بسته

  Φor D d(mm) Biggest depth below
  Open(l) Closed(t)
  2 to 4 1xd≅ 1.0xd≅
  Over 4 up to 6 2xd≅ 1.0xd≅
  Over 6 up to 10 3xd≅ 1.6xd≅
  Over 10 4xd≅ 2.0xd≅
  جدول 7- ابعاد مربوط به شیارها و شکاف ها