دیکشنری ریخته گری

Acid & Alkali
اسید و قلیا
Age Hardening
پیرسختی
[show_more more=مثال less=بستن color=#c92020 align=left size=80]
Example

Age Hardening is a heat treatment technique used to increase the yield strength of malleable materials

پیرسختی یک نوع عملیات حرارتی است که برای افزایش تنش تسلیم مواد چکش خوار استفاده می شود.
[/show_more]
Agent
عامل
[show_more more=مثال less=بستن color=#c92020 align=left size=80]
Example

Agent is a substance that causes a chemical reaction

عامل ماده ای است که سبب واکنش های شیمیایی می شود.
[/show_more]
Alloy Steel
فولاد آلیاژی
Annealed
آنیلینگ (بازپخت)
[show_more more=مثال less=بستن color=#c92020 align=left size=80]
Example

Aluminum alloys are always provided in the solution Annealed 

همواره بر روی آلیاژ های آلومینیوم  عملیات آنیلینگ (بازپخت) صورت می گیرد.
[/show_more]
Anti-Foam
عامل ضد حباب
[show_more more=مثال less=بستن color=#c92020 align=left size=80]
Example

Anti-foaming agent is a chemical additive that hinders the formation of foam in industrial process

آنتی-فوم، یک افزدونی شیمیایی است که مانع از تشکیل کف در طی یک فرایند شیمیایی می شود.
[/show_more]
Assembly
مونتاژ assembly | مونتاژ
[show_more more=مثال less=بستن color=#c92020 align=left size=80]
Example

The wax patterns assembled onto the sprue

الگوهای مومی بر روی راهگاه مونتاژ می شوند.
[/show_more]
Austenitic
آستنیتی
[show_more more=مثال less=بستن color=#c92020 align=left size=80]
Example

Austenitic steels are non-magnetic stainless steels

استیل آستنیتی، نوعی استنلس استیل غیر مغناطیسی است.
[/show_more]
Bend
خم (گاهی به معنای زانویی نیز به کار میرود) (Elbow=Bend) زانویی استیل | elbow steel
[show_more more=مقالات less=بستن color=#c92020 align=left size=80] [/show_more]
Blind Flange
فلنج کور (یکی از انواع اتصالات لوله) صفحه کور فلنج | Flange blind plate
[show_more more=مقالات less=بستن color=#c92020 align=left size=80] [/show_more]
Blowhole
مک، سوسه (حفره های بزرگ ناشی از حباب گاز که بیشتر در سطح دیده می شود) Blowhole=Open hole حباب گاز ریخته گری | عیوب ریخته گری دقیق | مک گازی | سوسه
[show_more more=مقاله less=بستن color=#c92020 align=left size=80] [/show_more]
Butt Welding
اتصالات لب جوش زانویی لب جوش | Elbow butwelded
[show_more more=مقالات less=بستن color=#c92020 align=left size=80] [/show_more]
Cap
درپوش (یکی از انواع اتصالات لوله) سفارش اتصال درپوش رزوه ای کپ استیل
[show_more more=مقالات less=بستن color=#c92020 align=left size=80] [/show_more]
Carbon Steel
فولاد کربنی
[show_more more=”مقالات” less=بستن color=#c92020 align=left size=80] [/show_more]
Carburizing
کربن دهی (Carburising, Carburisation)
[show_more more=مثال less=بستن color=#c92020 align=left size=80]
Example

Carburizing is a heat treatment process in which iron or steel absorbs carbon while the metal is heated

کربن دهی نوعی عملیات حرارتی است که طی آن زمانی که به فلز حرارت داده میشود، آهن یا استیل کربن جذب میکنند.
[/show_more]
Caster
ریخته گر
Caster Machines
دستگاه ریخته گری
[show_more more=”مقالات” less=بستن color=#c92020 align=left size=80] [/show_more]
Casting Tree
درختچه ریخته گری casting tree | درخت ریخته گری
[show_more more=مثال less=بستن color=#c92020 align=left size=80]
Example

In the end, the individual castings are cut away from casting tree

در آخر، قطعات را از درختچه ریخته گری جدا می کنند.
[/show_more]
Cavity
حفره قالب Cavity | حفره قالب
[/show_more]
Ceramic Core
ماهیچه سرامیکی
[show_more more=مثال less=بستن color=#c92020 align=left size=80]
Example

Ceramic cores are used for forming cavities that are too small or complex to be machined within investing casting procedures

هنگامی که نتوان حفره های بسیار پیچیده و کوچک را درون قطعات ریخته گری ایجاد کرد از ماهیچه های سرامیکی استفاده می شود.
[/show_more]
Ceramic Tree
درختچه سرامیکی Ceramic Tree | درختچه سرامیکی
[show_more more=مثال less=بستن color=#c92020 align=left size=80]
Example

   After layers of ceramic applied to the assembly, ceramic trees are hanged to form a hard shell

پس از آنکه لایه زنی سرامیکی به پایان رسید، درختچه سرامیکی آویزان شده تا پوسته سختی تشکیل شود.
[/show_more]
Clamp
گیره، بند، کلمپ (یکی از انواع اتصالات لوله) کلمپ (گیره) | Clamp
[show_more more=مقالات less=بستن color=#c92020 align=left size=80] [/show_more]
Cobalt-Based Alloys
آلیاژهای پایه کبالت
[show_more more=”اطلاعات بیشتر” less=بستن color=#c92020 align=left size=80] [/show_more]
Cold-Setting Process
فرآیندهای سرمایشی
[show_more more=مثال less=بستن color=#c92020 align=left size=80]
Example

Because no heat is involved, sand molding process is called a coldsetting process

به علت آنکه فرآیند ساخت قالب ماسه ای در عدم حضور گرما صورت می گیرد به آن فرآیند سرمایشی گفته می شود.
[/show_more]
Corrode
خوردگی
[show_more more=مثال less=بستن color=#c92020 align=left size=80]
Example

Stainless steel are corrosion resistant

استنلس استیل در برابر خوردگی مقاوم است.
[/show_more]
Coupling
بوشن، کوپلینگ (از انواع اتصالات لوله) انواع کوپلینگ و بوشن استیل رزوه ای | Coupling Fittings
[show_more more=مقالات less=بستن color=#c92020 align=left size=80] [/show_more]
Cross
چهار راهی (از انواع اتصالات لوله) اتصال چهار راه (4 راهی) | Cross fitting
[show_more more=مقالات less=بستن color=#c92020 align=left size=80] [/show_more]
Cure
پرورآندن، عمل آوردن، کیورینگ
[show_more more=مثال less=بستن color=#c92020 align=left size=80]
Example

Curing is a chemical process that produces the hardening of a polymer material

کیورینگ (عمل آوری) فرآیندی شیمیایی است که سبب سخت شدن مواد پلیمری می شود.
[/show_more]
Defects
عیوب، نقص
Die Casting
ریخته گری تحت فشار (دایکست)
[show_more more=مقالات less=بستن color=#c92020 align=left size=80] [/show_more]
Draft Angle
زاویه خروج از قالب زاویه خروج از قالب در ریخته گری | Draft angle of molded part
[show_more more=مثال less=بستن color=#c92020 align=left size=80]
Example

A draft angle is a slant that is applied to each side of an part to helps with releasing the part from the mold

زاویه خروج از قالب شیبی که در اطراف یک قطعه ایجاد می شود، تا بتوان قطعه را از قالب جدا کرد.
[/show_more]
Drop Forging
فورج (آهنگری) سقوطی
[show_more more=مثال less=بستن color=#c92020 align=left size=80]
Example

Drop forging is a forging process where a hammer is raised and then “dropped” onto the workpiece

آهنگری سقوطی فرآیندی است که در آن چکش بالا می‌رود و سپس بر روی قطعه کار فرود می‌آید.
[/show_more]
Duplex Alloys
استنلس استیل داپلکس، سری از آلیاژهای استنلس استیل
[show_more more=مثال less=بستن color=#c92020 align=left size=80]
Example

Duplex stainless steels contain a mixture of austenite and ferrite in their structure

فولادهای داپلکس ترکیبی از هر دو نوع ساختار فریتی و آزتنیتی هستند.
[/show_more]
Elbow
زانویی (یکی از انواع اتصالات لوله) (Bend=Elbow) زانویی90 درجه رزوه دار | Elbow 90 Threaded
[show_more more=مقالات less=بستن color=#c92020 align=left size=80] [/show_more]
Flange
فلنج (یکی از انواع اتصالات لوله) اتصالات فلنج | Flange fittings
[show_more more=مقالات less=بستن color=#c92020 align=left size=80] [/show_more]
Fatigue
خستگی
[show_more more=مثال less=بستن color=#c92020 align=left size=80]
Example

In materials science, fatigue is the weakening of a material caused by cyclic loading

در علم مواد، به ضعیف شدن و شکست ماده در اثر نیروهای متناوب خستگی گفته می شود.
[/show_more]
Faucets
شیر آب، شیرآلات (این واژه بیشتر در آمریکا کاربرد دارد) (valve=spigot=tap) شیر آب | شیرآلات
[show_more more=مقالات less=بستن color=#c92020 align=left size=80] [/show_more]
Ferrule
پایپ فرول (یکی از انواع اتصالات لوله) فرول و بک فرول | Ferrule
[show_more more=مقالات less=بستن color=#c92020 align=left size=80] [/show_more]
Forging
فورج، آهنگری (یکی از روش های مرسوم شکل دهی فلزات که از دیرباز مورد استفاده قرار میگرفته است)
[show_more more=مقالات less=بستن color=#c92020 align=left size=80] [/show_more]
Forging Dies
قالب فورج (Dies=Tooling) قالب فورج | قالب آهنگری | فورج دای
[show_more more=مثال less=بستن color=#c92020 align=left size=80]
Example

Most forging operations use metal-forming dies

بیشتر فرآیندهای فورج (آهنگری) از قالب ها برای شکل دهی فلزات استفاده می کنند.
[/show_more]
Gas Hole
مک گازی (حفره ای ناشی از گازهای خارجی یا داخلی، این عیب ممکن از است در عمق قطعه نیز یافت شود) Gas Hole= Gas Porosity مک گازی | عیوب ریخته گری | تخلخل گازی
[show_more more=مقالات less=بستن color=#c92020 align=left size=80] [/show_more]
Gasket
واشر (برای اتصالات لوله) واشر فلزی | Steel gasket
[show_more more=مثال less=بستن color=#c92020 align=left size=80] [/show_more]
Hardenability
قابلیت سخت پذیری
[show_more more=مثال less=بستن color=#c92020 align=left size=80]
Example

The hardenability of a metal alloy is the depth to which a material is hardened after putting it through a heat treatment process

قابلیت سخت پذیری یک آلیاژ فلزی به میزان سختی ماده بعد از انجام عملیات حرارتی بر روی آن گفته می شود.
[/show_more]
Hardness
سختی
Heat Treatment
عملیات حرارتی
Hermetic Seal
محفظه هرمس
[show_more more=مثال less=بستن color=#c92020 align=left size=80]
Example

hermetic seal is any type of sealing that makes a given object airtight

محفظه هرمس به هر نوع محفظه‌ای گفته می شود که در برابر نفوذ هوا و خروج آن مقاوم است.
[/show_more]
Hex Nipple
مغزی شش وجهی (از انواع اتصالات لوله) مغزی شش وجهی | hexagonal nipple
[show_more more=مقالات less=بستن color=#c92020 align=left size=80] [/show_more]
Hex Plug
کورکن، نوعی مغزی (از انواع اتصالات) کورکن ، کور کن اتصالات لوله استیل رزوه ای | مغزی استیل رزوه ای
[show_more more=مقالات less=بستن color=#c92020 align=left size=80] [/show_more]
High Alloy Steel
فولاد پرآلیاژ (یکی از آلیاژهای آهن با 10.5% کروم)
High Volume
پر تیراژ، تعداد زیاد (high volume≠low volume)
[show_more more=مثال less=بستن color=#c92020 align=left size=80]
Example

Invest Cast Inc can supply both low or high volume cast metal production services

کارخانه های ریخته گری قادر هستند فطعات فلزی را در هر دو حالت پر تیراژ و کم تیراژ تولید کنند.
[/show_more]
Hose nipple
سرشلنگی، نوعی مغزی (از انواع اتصالات لوله) سرشلنگی | Hose nipple
[show_more more=مقالات less=بستن color=#c92020 align=left size=80] [/show_more]
Inclusion Defect
آخال (ذرات کوچک موجود در مذاب که در قطعه سوراخ های نامنظم ایجاد می کند) آخال ریخته گری | عیوب ریخته گری دقیق
[show_more more=مقالات less=بستن color=#c92020 align=left size=80] [/show_more]
Impeller
ایمپلر، پروانه ی پمپ
[show_more more=مقالات less=بستن color=#c92020 align=left size=80] [/show_more]
Investment Casting
ریخته گری دقیق
[show_more more=مثال less=بستن color=#c92020 align=left size=80] [/show_more]
Long Runs
دسته های زیاد، تولید با تعداد بالا (smaller runs≠long runs)
[show_more more=مثال less=بستن color=#c92020 align=left size=80]
Example

For long run casting project, the master die is made with steel

برای پروژه های ریخته گری در تعداد بالا، قالبی از جنس فولاد ساخته می شود.
[/show_more]
Lost Wax
موم فدا شونده، فرآیند خارج سازی موم در کوره (در مراجع از آن به عنوان نام دیگر ریخته گری دقیق نیز یاد می شود)
Low Alloy Steel
فولاد کم آلیاژ
[show_more more=مثال less=بستن color=#c92020 align=left size=80]
Example

Low-alloy steels constitute a category of ferrous materials that exhibit mechanical properties superior to plain carbon steels

فولاد کم آلیاژ یکی از انواع آلیاژهای آهنی است که خواص آن نسبت به فولاد کربن ساده ارجح تر است.
[/show_more]
Low Volume
کم تیراژ، تعداد پایین (high volume≠low volume)
[show_more more=مثال less=بستن color=#c92020 align=left size=80]
Example

Invest Cast Inc can supply low volume cast metal production services

کارخانه های ریخته گری دقیق از توانایی تولید قطعات فلزی با تیراژ کم برخودار هستند.
[/show_more]
Martensitic
مارتنزیتی
[show_more more=مثال less=بستن color=#c92020 align=left size=80]
Example

Martensite is a very hard form of steel crystalline structure

مارتنزیتی به شکل بسیار سختی از ساختار کریستالی فولاد گفته می‌شود.
[/show_more]
Misrun
نیامد (هنگامی پیش می آید که فلز مذاب قبل از پرکردن تمامی حفره ها منجمد شده و به حد کافی به آن بخش نرسد) نیامد در ریخته گری دقیق | عیوب ریخته گری
[show_more more=مقالات less=بستن color=#c92020 align=left size=80] [/show_more]
Mold
قالب (شکل نوشتاری آن آمریکایی است)

(Mold=Mould)

Mould
قالب (شکل نوشتاری آن انگلیسی است)

(Mold=Mould)

Mold-Handling Equipmment
ابزار جایه جایی قالب (هر ابزاری که قالب سرامیکی را بتوان با آن جابه جا کرد مانند لیفتراک، اهرم و …)

(Mold lifting Equipment=Mold Handing Equipment) ابزار جابه جایی قالب | mold-handling equipment

Mold-Lifting Equipmment
ابزار جایه جایی قالب (هر ابزاری که قالب سرامیکی را بتوان با آن جابه جا کرد مانند لیفتراک، اهرم و …)

(Mold-Lifting Equipment=Mold-Handling Equipment) ابزار جابه جایی قالب | mold-handling equipment

Near Net Shape
نزدیک به ابعاد اصلی، (روش های پریفرمی که نیاز به عملیات سطحی و ثانویه کمتری دارند)
[show_more more=مثال less=بستن color=#c92020 align=left size=80]
Example

Investment casting can achieve net shape or near net shape products

ریخته گری دقیق می تواند به ابعاد اصلی یا نزدیک به آن دست پیدا کند.
[/show_more]
Net Shape
ابعاد اصلی (ابعاد نهایی مطابق با ابعاد اصلی قطعه مورد نظر)
Nickel-Based Alloys
آلیاژهای پایه نیکل
[show_more more=مقالات less=بستن color=#c92020 align=left size=80] [/show_more]
Nipple
مغزی (از انواع اتصالات لوله) تبدیل-مغزی (نابرابر) | Recuder nipple
[show_more more=مقالات less=بستن color=#c92020 align=left size=80] [/show_more]
Pattern
الگو، الگوی مومی که به شکل قطعه نهایی است (Pattern=Prototype) الگوی مومی | pattern
[show_more more=مثال less=بستن color=#c92020 align=left size=80]
Example

Wax is injected into the tool to create a pattern

با تزریق موم به داخل قالب فلزی، الگوی مومی ساخته می شود.
[/show_more]
Pipe Hoop
بست لوله (از انواع اتصالات) بست لوله | Pipe hoop
[show_more more=مقالات less=بستن color=#c92020 align=left size=80] [/show_more]
Plaster Type Material
مواد پایه پلاستر، پایه گچی
Plating
آبکاری
[show_more more=مثال less=بستن color=#c92020 align=left size=80]
Example

Plating is a surface covering in which a metal is deposited on a conductive surface

آبکاری روشی برای پوشش سطح است که در آن سطح یک رسانا به وسیله فلزی دیگر پوشش داده می شود.
[/show_more]
Porosity
تخلخل، هرگونه سوراخ و حفره در قطعه
[show_more more=مثال less=بستن color=#c92020 align=left size=80]
Example

Casting porosity can be caused by gas formation or solidification shrinkage while the metal is a liquid

تولید گاز یا انقباض در زمان انجماد هنگامی که فلز همچنان مایع است، سبب تخلخل در قطعه ریخته گری می شود.
[/show_more]
Precision Casting
نام دیگر ریخته گری دقیق (investment casting=precision casting)
[show_more more=مقالات less=بستن color=#c92020 align=left size=80] [/show_more]
Quenching
آبدهی (سرمایش) – نوعی عملیات حرارتی
[show_more more=مثال less=بستن color=#c92020 align=left size=80]
Example

Quenching is the rapid cooling of a workpiece in water, oil or air to obtain certain material properties

سرمایش به وارد کردن قطعه در آب، روغن یا هوا به صورت متداوم برای دستیابی به ویژگی های خاص گفته می شود.
[/show_more]
Reducer
تبدیل (از انواع اتصالات لوله) تبدیل استیل رزوه ای | Reducer
[show_more more=مقالات less=بستن color=#c92020 align=left size=80] [/show_more]
Reducer Socket
رو پیچ تو پیچ (از انواع اتصالات لوله ) رو پیچ تو پیچ استیل رزوه ای | steel reducing socket
[show_more more=مقالات less=بستن color=#c92020 align=left size=80] [/show_more]
Reducing Hex Nipple
تبدیل-مغزی (از انواع اتصالات لوله) تبدیل-مغزی (نابرابر) | Recuder nipple
[show_more more=مقالات less=بستن color=#c92020 align=left size=80] [/show_more]
Refractory Slurry
دوغاب نسوز
[show_more more=مثال less=بستن color=#c92020 align=left size=80]
Example

 The wax tree is dipped into a refractory slurry to form a ceramic shell

درختچه مومی در داخل دوغاب نسوز فرو رفته تا پوسته سرامیکی تشکیل شود.
[/show_more]
Rejection Rate
درصد ضایعات
[show_more more=مثال less=بستن color=#c92020 align=left size=80]
Example

Rejection rate of investment casting is also much smaller than sand casting

درصد ضایعات ریخته گری دقیق نسبت به ریخته گری ماسه ای بسیار کمتر است.
[/show_more]
Release Agent
عامل جداسازی، عامل سیلیکونی برای چرب کردن سطح
[show_more more=مثال less=بستن color=#c92020 align=left size=80]
Example

release agent is applied to the die to prevent other materials from bonding to surfaces

عامل جداساز به قالب زده می شود تا از پیوند مواد دیگر با سطوح جلوگیری کند.
[/show_more]
Rust
زنگ، پوسیدگی
[show_more more=مثال less=بستن color=#c92020 align=left size=80]
Example

Main function of shot blasting is also used for removing rust that may interfere with the appearance or definition of investment castings

یکی از کابردهای اصلی شات بلاست برای از بین بردن پوسیدگی قطعات ریخته گری است که ممکن است بر روی ظاهر و عملکرد آنها تاثیرگذار باشد.
[/show_more]
Sand Casting
ریخته گری ماسه ای
[show_more more=مقالات less=بستن color=#c92020 align=left size=80] [/show_more]
Sand Core
ماهیچه سرامیکی (برای ایجاد اشکالی در قطعه که از طریق قالب فلزی قابل دستیابی نیست و یا بسیار مشکل است)
Scrap
ضایعات
Secondary Machine Process
عملیات ثانویه، ماشینکاری
[show_more more=مثال less=بستن color=#c92020 align=left size=80]
Example

Secondary machine process are those required to bring the forging to the required shape

عملیات ثانویه (ماشینکاری) به آن دسته از فعالیت هایی گفته می شود که قطعات فورج را به شکل دلخواه درمیاورد.
[/show_more]
Secondary Operation
عملیات ثانویه
[show_more more=مثال less=بستن color=#c92020 align=left size=80]
Example

 Investment casting can produce products with exceptional surface qualities, which can reduce the need for secondary operations

ریخته گری دقیق می تواند محصولاتی با کیفیت سطح بی نظیر تولید کند که نیاز به عملیات ثانویه را کاهش می دهد
[/show_more]
Service Temperature
دمای کاری، حداقل و حداکثر دمای قابل تحمل و ایده آل برای یک محصول در هنگام انجام فرآیند
Short Pour
کم آمد (زمانی که مذاب ریخته شده برای قطعه ریخته گری کافی نباشد. این مشکل معمولا یک خطای انسانی است) کم آمد در ریخته گری | عیوب ریخته گری دقیق
[show_more more=مقالات less=بستن color=#c92020 align=left size=80] [/show_more]
Shot Blasting
شات بلاست، یکی از ماشین آلات مورد استفاده در ریخته گری
[show_more more=مثال less=بستن color=#c92020 align=left size=80] [/show_more]
Shot Sleeve
سیلندر و پیستون تزریق دایکست سیلندر و پیستون تزریق دایکست | shot sleeve
[show_more more=مثال less=بستن color=#c92020 align=left size=80]
Example

After a release agent is applied to the die, a sleeve is filled with molten metal that is then pushed into the die cavities with a piston

پس از آنکه عامل جداسازی به قالب زده شد، سیلندری حاوی فلز مذاب با فشار پیستون وارد حفره قالب می شود.
[/show_more]
Slag Hole
حفره سرباره (به لایه نازک ناخالصی که هنگام ذوب فلز بر روی آن تشکیل می شود، سرباره گفته می شود. اگر سرباره به درستی جداسازی نشود موجب بروز نقص در قطعه ریخته گری می شود.) حفره سرباره | عیوب ریخته گری دقیق
[show_more more=مقالات less=بستن color=#c92020 align=left size=80] [/show_more]
Slurry
دوغاب
[show_more more=مثال less=بستن color=#c92020 align=left size=80]
Example

The wax assembly is dipped by a large robot into a high grade ceramic slurry

مونتاژ مومی توسط یک رباط بزرگ به داخل دوغاب سرامیکی وارد می شود.
[/show_more]
Smaller Runs
دسته های کم، تولید با تعداد کم (smaller runs≠long runs)
[show_more more=مثال less=بستن color=#c92020 align=left size=80]
Example

The investment casting process can be utilized to produce components in smaller runs

فرآیند ریخته گری دقیق برای تولید قطعات در تعداد کم نیز کاربردی است.
[/show_more]
Socket Welding
جوش محفظه ای (ساکت ولد) – از لحاظ فرآیندی اتصالات لوله به 4 بخش تقسیم بندی می شوند که جوش محفظه ای یکی از آنها است. اتصالات با جوش محفظه ای | Socket welding fittings
[show_more more=مقالات less=بستن color=#c92020 align=left size=80] [/show_more]
Soluble Wax
موم حل شونده
Spigot
شیرآلات، شیر آب معمولا شیرهای خارج از خانه (این واژه تجاری بیشتر توسط افراد حرفه ای در صنعت استفاده می شود) (tap=valve=faucet) شیر آب | spigot
[show_more more=مقالات less=بستن color=#c92020 align=left size=80] [/show_more]
Sprue
راهگاه، قسمت لوله ای شکل قالب که مواد مذاب از آنجا به تمامی قطعات میرسد sprue | راهگاه
Stain
لک
Surface Finish
صافی سطح
[show_more more=مثال less=بستن color=#c92020 align=left size=80]
Example

Tolerances of investment castings are more precise than other casting processes which provides superior surface finish

تلورانس های ریخته گری دقیق بسیار بسته تر از سایر روش های ریخته گری است که موجب می شود تا قطعات از صافی سطح بی نظیری برخوردار باشند.
[/show_more]
Surface Treatment
عملیات سطحی
[show_more more=مثال less=بستن color=#c92020 align=left size=80]
Example

 Surface treatment services on investment castings such as painting, powder coating, zinc plating, ect

خدمات عملیات سطحی در ریخته گری دقیق شامل شات بلاست، رنگ زدن، آبکاری با روی و پوشش پودری می شود.
[/show_more]
Surfactant
سورفکتانت، عامل فعال سطحی (عاملی برای کاهش چشمگیر کشش سطحی آب)
[show_more more=مثال less=بستن color=#c92020 align=left size=80]
Example

Surfactants may act as detergents, wetting agents, emulsifiers, foaming agents, and dispersants

سورفکتانت ‌ها ممکن است به عنوان مواد شوینده، عامل ترکننده، امولسیفایر، عامل کف‌کننده و پراکنده کننده‌ ها عمل کنند.
[/show_more]
Tap
شیر آب، شیرآلات مخصوصا آنهایی که در ظرفشویی و حمام کاربرد دارند. (این واژه بیشتر در بریتانیا کاربرد دارد) (valve=spigot=faucet) tap | شیر آب
[show_more more=مقالات less=بستن color=#c92020 align=left size=80] [/show_more]
Tee
سه راهی (از انواع اتصالات لوله) سه راهی استیل | tee
[show_more more=مقالات less=بستن color=#c92020 align=left size=80] [/show_more]
Thermal Expansion Alloys
آلیاژهایی با ضریب انبساط حرارتی کنترل شده
[show_more more=مثال less=بستن color=#c92020 align=left size=80]
Example

Thermal expansion alloys are made up of an iron-nickel base and are known for their low coefficient of thermal expansion

آلیاژهایی با ضریب انبساط حرارتی کنترل شده پایه آهن-نیکل هستند و به علت داشتن ضریب انبساط حرارتی پایین مشهور می باشند.
[/show_more]
Thin-Wall Thickness
ضخامت دیواره نازک، دیواره های جداره نازک
[show_more more=مثال less=بستن color=#c92020 align=left size=80]
Example

  The size of a part puts a limit on how thin the wall thickness can be, investment casting is an excellent choice for thin-walled applications

ابعاد قطعه تعیین می کند که ضخامت دیواره تا چه حد می تواند نازک باشد، ریخته گری دقیق یکی از بهترین گزینه ها برای کاربردهای جداره نازک است.
[/show_more]
Threaded Pipe Fitting
اتصالات لوله رزوه ای (دنده ای) – از لحاظ فرآیندی اتصالات لوله به 4 بخش تقسیم بندی می شوند که رزوه ای یکی از آنها است. زانویی 45 درجه رزوه دار | Elbow 45 Threaded
[show_more more=مقالات less=بستن color=#c92020 align=left size=80] [/show_more]
Throat Hoop
بست گلویی (از انواع اتصالات لوله) بست لوله | Pipe hoop
[show_more more=مقالات less=بستن color=#c92020 align=left size=80] [/show_more]
Tight Tolerance
تلورانس بسته (خطای کمتر)
[show_more more=مثال less=بستن color=#c92020 align=left size=80]
Example

The more the tolerances are tighter the less machining is needed

هرچه تلورانس ها بسته تر باشند، ماشینکاری کمتری مورد نیاز است.
[/show_more]
Tool Steel
فولاد ابزار
[show_more more=مثال less=بستن color=#c92020 align=left size=80]
Example

Tool steel refers to a variety of carbon and alloy steels that are particularly well-suited to be made into tools

فولاد ابزار به طیف گسترده ای از کربن و فولادهای آلیاژی اشاره می کند که برای ساخت ابزارآلات مناسبند.
Tooling
فرآیند ساخت قالب فلزی، قالب (معمولا از جنس آلومینیوم هستند) (tool=die)
[show_more more=مثال less=بستن color=#c92020 align=left size=80]
Example

A tool is built to customer provided specifications, cold wax is then injected into the tool

قالب فلزی با توجه خصوصیات مورد نظر مشتری ساخته می شود، سپس موم سرد به داخل قالب تزریق می شود.
[/show_more]
Tree Assembly
درختچه مونتاژ (الگوهای مومی بر روی نصب می شوند) tree assembly | درختچه مونتاژ
[show_more more=مثال less=بستن color=#c92020 align=left size=80]
Trims
زوایای قطعه (تیزی های روی قطعه که باید صاف و تمیز شوند)
Union
مهره ماسوره (از انواع اتصالات لوله) مهره ماسوره استیل | Union
[show_more more=مقالات less=بستن color=#c92020 align=left size=80] [/show_more]
Unit Cost
هزینه تمام شده هر قطعه برای تولید کننده
[show_more more=مثال less=بستن color=#c92020 align=left size=80]
Example

Manufacturing cost of a new investment cast component will include tooling cost and unit cost

تولید قطعه تازه ای در ریخته گری دقیق شامل هزینه های ساخت قالب فلزی و هزینه ی تمام شده برای تولید کننده می شود.
[/show_more]
Valve
شیر آب، دریچه، وسیله ای برای باز و بسته کردن و کنترل جریان سیالات (ولو) (tap=spigot=faucet) ولو | vavle
[show_more more=مثال less=بستن color=#c92020 align=left size=80]
Example

A tap is a valve controlling the release of a liquid or gas

شیر آب وسیله ای است برای کنترل جریاب مایعات و گازها.
[/show_more]
Wax Assembly
درختچه مومی، مونتاژ مومی (wax assembly=wax tree) ریخته گری دقیق
Wax Tree
درختچه مومی، مونتاژ مومی (wax tree=wax assembly) wax tree | درختچه مومی
Wear Resistance
مقاوم در برابر سایش
Welded Fabrications
مجموعه های جوش شده، قطعات متمایز جوش شده به یکدیگر
[show_more more=مثال less=بستن color=#c92020 align=left size=80]
Example

Welded fabrications or weldments can be converted into casting sometimes

قطعات متمایزی که به یکدیگر جوش داده شده اند گاهی می توانند به یک قطعه ریخته گری یکپارچه تبدیل شوند.
[/show_more]
Wetting Agent
عامل ترکننده، سورفکتانت، مواد فعال سطحی (wetting agent=surfactant)
[show_more more=مثال less=بستن color=#c92020 align=left size=80]
Example

Wetting agents are chemical substance that increases the spreading and penetrating properties of a liquid by lowering its surface tension

عامل ترکننده مواد شیمیایی هستند که خواص نفوذ و پخش شوندگی یک مایع را با پایین آوردن کشش سطحی آن، افزایش می دهند.
[/show_more]
Zero Draft Angle
زاویه خروج از قالب صفر، زاویه ای که برای خارج کردن قطعه از قالب مورد نیاز است
[show_more more=مثال less=بستن color=#c92020 align=left size=80]
Example

Investment casting is used if you need zero draft angles on the part, something die casting cannot offer

با ریخته گری دقیق می توان به زاویه خروج از قالب صفر دست پیدا کرد، ویژگی که ریخته گری دایکست نمی تواند ارائه دهد.
[/show_more]

لغتی در ذهنتان وجود دارد که اینجا پیدایش نمی کنید؟

اگر به دنبال لغتی می گردید که در این واژه نامه ذکر نشده است، خوشحال می شویم آنرا با ما در میان بگذارید تا هم به شما در یافتن معنای آن کمک کرده باشیم و هم اینکه به این دیکشنری اضافه اش کنیم، تا اگر پس از شما هم کسانی به دنبالش گشتند سریع آنرا پیدا کنند.

همچنین اگر واژه ای بلد هستید که در این لیست نیست، لطفا آنرا با ما نیز به اشتراک بگذارید 🙂

Call Now Button